Reiki

Wat is Reiki: Reiki is van oorsprong een Japanse geneeswijze, een manier van helen. De Nederlandse vertaling van het woord Reiki is "kracht van de zon" minder letterlijk "universele levenskracht". 

Reiki doet wat voor u op het moment van behandelen het beste is, niet wat uw eigen wensen zijn of wat u het beste uitkomt. 

Reiki is een wijze van genezen, heel wording, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied, doormiddel van hand oplegging. De essentie van Reiki is moeilijk te verwoorden, het is een ervaring.